ALEX RYCHKOV

187 | 46-48 | 43

Подробнее

ALEXANDR BALASHOV

188 | 46-48 | 43

Подробнее

ALEXANDR SURNAKOV

185 | 48-40 | 42

Подробнее

ALEXANDRA LOZMANOVA

176 | 81-57-85 | 39

Подробнее

ALINA AKISHINA

179 | 79-60-89

Подробнее

ALINA GILFANOVA

177 | 80-59-89 | 40

Подробнее

ANNA DATSUK

179 | 79-55-85 | 39

Подробнее

ANNA LESOVICH

179 | 80-62-85 | 39

Подробнее

ANNA POPOVA

177 | 90-62-92 | 39

Подробнее

DARIA MEDVEDEVA

173 | 82-59-87 | 39

Подробнее

DARIA SKRYGINA

172 | 85-58-88 | 39

Подробнее

EKATERINA KASHINA

177 | 82-61-87 | 38

Подробнее

ELIZAVETA SEVERINA

173 | 82-60-86 | 38

Подробнее

EMILIYA REMPEL

171 | 80-57-85 | 39

Подробнее

ILYA EREMEEV

184 | 46-48 | 41-42

Подробнее

JULIA KHARIZOVA

174 | 83-62-91 | 39

Подробнее

KSENIA BOLOTOVA

173 | 85-56-86 | 38

Подробнее

KSENIA GOLOMANZINA

176 | 86-62-89 | 39

Подробнее

NATALIA KURUSHINA

174 | 83-60-88 | 39

Подробнее

POLINA LAURAN

176 | 87-60-89

Подробнее

SANDRA KOLOTOVA

176 | 80-60-85 | 39

Подробнее

VALENTINA BOVYKINA

172 | 76-56-85 | 37

Подробнее

VALERIA DYRDOVA

176 | 80-60-88 | 39

Подробнее

VIKTORIA NAIMAN

174 | 84-60-89 | 38

Подробнее